NJOFTIM


Për shpallje vende të lira pune për pranimin në strukturat e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin

NJOFTIM MZSH

 


Njoftim

Mbi rezulatet e verifikimit paraprakper levizje paralele ne kategorine ekzekutive.

 

Kerkesa

Njoftimi

 

——————————————————————————————————————————

 

BASHKIA LIBRAZHD  PUBLIKON SHPALLJEN  PËR LËVIZJEN PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL SI ME POSHTE

 
 
——————————————————————————————————————————
 
Ne ju informojme se:   
  • NË NJA LIBRAZHD:
  • Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve të ngurta urbane kryhet çdo ditë të javës në orarin 23:00 – 06:00.
  • Pikat me kontenier 1.1m3 dezinfektohen çdo ditë.
  • Fshirja me fshesë e rrugëve kryesore kryhet çdo ditë të javës në orarin 24:00 – 06:00.
  • Qytetarët ftohen nga Bashkia të hedhin mbetjet e ngurta urbane në kontenierët e përcaktuara nga bashkia në orarin 06:00 – 23:00
Ne ju informojme se:
  • Këshilli Bashkiak Librazhd ka miratuar paketën fiskale të tarifave dhe taksave vendore për vitin 2020.
  • Çdo familje në Bashkinë Librazhd duhet të paguajë 1,000 lek/vit tarifë pastrimi në zonën 1 dhe 500 lek/vit tarifë pastrimi në zonën 2 së bashku me faturën e ujësjellësit UK- Librazhd.
  • Familjet me status të veçantë janë të përjashtuar nga tarifa e pastrimit.
  • Bashkia Librazhd parashikoi të mbledhë për vitin 2020 17 million lek/vit, prej të cilave realizoi 50% të tyre, duke mbuluar me 30% koston e shërbimit të pastrimit.
per me shume informacion mbi sherbimet e pastrimit klikon ne linkun me poshte.
 
 
 
——————————————————————————————————————————
Bashkia Librazhd  njofton se ka shpallur vende te lira pune ne sherbim te programit “Tungjatjeta Jete”.
Per me shume infornacion klikoni ne linkun e meposhtem
 
——————————————————————————————————————————
 

Raporti i Monitorimit  per periudhen JAnar – Gusht 2019 

 

 

——————————————————————————————————————————

 

 

vendimi i buxhetit 2019 (1)

PARASHIKIM INVESTIME NE TOTAL 2019

 

——————————————————————————————————————————

 

Raporti i auditimit te KLSH

TAVANET SIPAS INSTITUCIONEVE

Buxheti afatmesem

Parashikimet  2018-2020 

Vendimi i Keshillit Bashkiak per vitin 2018  VENDIMI I KESHILLIT BUXHETI 2018

vendimi i kalendarit

Bashkia Librazhd Buxheti 2018


 

Organigrama e Bashkise  Librazhd.

Organigrama 1