Raporti i Monitorimit  per periudhen JAnar – Gusht 2019 

 

 

 

 

 

vendimi i buxhetit 2019 (1)

PARASHIKIM INVESTIME NE TOTAL 2019

 

——————————————————————————————————————————

 

Raporti i auditimit te KLSH

TAVANET SIPAS INSTITUCIONEVE

Buxheti afatmesem

Parashikimet  2018-2020 

Vendimi i Keshillit Bashkiak per vitin 2018  VENDIMI I KESHILLIT BUXHETI 2018

vendimi i kalendarit

Bashkia Librazhd Buxheti 2018