REGJISTRI I KËRKESAVE JANAR-KORRIK 2023

Me poshte do te gjeni bashkangjitur rregjistrin e kerkese-ankesave per periudhen janar-korrik 2023.

REGJISTRI JAN JUL 23

————————————————————————————————————————————–
 
 
Ne linkun e meposhtem do te gjeni programin e transparences per Bashkine Librazhd.