N/Kryetari i Bashkisë Librazhd Ermir Sulollari bashkë me Ambasadoren e BE-së Znj. Christiane Hohmann inaguruan pikën e grumbullimit të prodhimeve bujqësore në Librazhd!
Ky investin i Bashkimit Europian do ti vijë në ndihmë 360 fermerëve të Librazhdit të cilët kanë tashmë një pikëtakimi🤝
Padyshim ‘Food Hub’ është një mundësi e mirë punësimi për të rinjtë! 😊

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>