Konsultim Publik

Takimi konsultativ i Këshillit Bashkiak dhe Administratës së Bashkisë Librazhd me komunitetin Rom në kuadër të përgatitjes së draft projektit te pare për secilin program buxhetor të PBA 2024-2026, dhe shërbimet e ofruara nga Bashkia.