Food Hub-Pikë grumbullimi.
Shërben për mbledhjen,magazinimin,promovimin dhe shitjen e produkteve bujqësore dhe blegtorale tl zonës.
Investimi është bërë i mundur në kuadër të projektit “ Jo drogë!Pikë grumbullimi!Një alternativë e qëndrueshme zhvillimi për të rinjtë dhe komunitetet në Librazhd,i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Bashkia Librazjd në bashkëpunim me organizatën World Vision.

Gjatë instalimit të kamerave për monitorimin e pyjeve dhe identifikimin e hershëm të zjarreve.
Bashkia jonë vazhdon të ketë prioritet ruajtjen e pyjeve në rrethin e Librazhdit.

👷🏻‍♂️Kanë filluar me sukses punimet për rikonstruksionin e godinës së zjarrfikëses.
✅ Fokusi i munguar që prej vitit 1970 ndaj godinës së zjarrfikëses u rikthye.
Faza përfundimtare e punimeve do të jetë në muajt e parë të vitit 2024!


Bashkia Librazhd i bashkohet Javës Evropiane Sportive !

Fushata e BE-së që promovon një mënyrë jetese aktive dhe të shëndetshme,është rikthyer në edicionin e saj të 9-të.Sport në çdo formë,në të gjitha moshat dhe për të gjithë:ky është mesazhi i #BEactive,për qytetarë dhe fëmijë më të lumtur
#BEactive#europeweekofsport#bashkiaLibrazhd

Aktiviteti ”Bashkimi Evropian ne ngjyrat e telajove te femijeve” , realizuar nga nxenesit e shkolles 9-vjecare ”Vilson Blloshmi ”
#javaevropës2023 ☺️🇦🇱🇪🇺

Aktiviteti ”Bashkimi Evropian ne ngjyrat e femijeve te kopshtit” , realizuar nga grupi parashkollor
#javaevropës2023

 

EVROPA PËR QYTETARËT

  Projekti “REVISION” u financua nga Bashkimi Evropian në kuadër të        programit “Evropa për qytetarët”.


 

                                E zbatueshme për Pjesën 2, Masa 2.2 – “Rrjetet e qytetit’’

                                               Masa 2.3 – “Projektet e shoqërisë civile”

                                                         Pjesa 1 – “Kujtesa evropiane”     

 

Gjashtë evente u zbatuan si pjesë e Projektit REVISION:

 

Eventi  1:

Pjesëmarrja: Aktiviteti mblodhi së bashku 142 qytetarë, duke përfshirë 120 nga qyteti i Haybes (Francë), 3 nga qyteti i Pollina (Itali), 4 nga qyteti i Librazhdit (Shqipëri), 5 nga qyteti i Setubal (Portugali), 5 nga qyteti I Starachowice (Poloni), 5 nga qyteti i Miercurea-Ciuc (Rumani).

Vendi/Data: Eventi u zhvillua në Haybes (Francë) nga 02/07/2019 deri më 04/07/2019

Përshkrim i shkurtër: Eventi i parë e organizuar në Haybes, Francë, ishte ngjarja hapëse “Njerëz dhe Mure” e përbërë, ndër të tjera, nga seminare: “Ndërtimi, mirëmbajtja dhe shkatërrimi i mureve në nivele të ndryshme dhe mureve kundër diversitetit dhe migrimit”. U organizuan vizita në vendet historike dhe kujtese, ku pjesëmarrësit shkëmbyen me temën “efektet e mureve”, pyetën veten “çfarë na tregojnë muret për mënyrën se si qeniet njerëzore e kuptojnë veten dhe si e perceptojnë njëri-tjetrin dhe botën? Në  fund, ishte koha për  diskutime dhe debate.

Eventi 2 : 

Pjesëmarrja: Eventi mblodhi së bashku 157 qytetarë, duke përfshirë 134 nga qyteti i Setubal (Portugali), 6 pjesëmarrës nga qyteti i Haybes (Francë), 4 pjesëmarrës nga Pollina (Itali), 4 pjesëmarrës nga Miercurea-Ciuc (Rumani), 5 pjesëmarrës nga Starachowice (Poloni) dhe 4 pjesëmarrës nga Librazhd-(Shqipëri).
Vendi/Data: Eventi u zhvillua në Setubal (Portugali) nga 05/12/2019 deri më 07/12/2019
Përshkrim i shkurtër: Eventi  i dytë, ishte Forumi me temën Ana e drejtë dhe e gabuar e murit(ve). Veprimtaria u organizua rreth prezantimeve dhe diskutimeve midis pjesëmarrësve, të rinjve, të moshuarve dhe organizatave të trashëgimisë/kujtesës: mbi tema të tilla si mënyra e jetesës në të dy anët e mureve / Perceptimet e anës tjetër të mureve. U organizua një debat me temat “Të kuptojmë zemrën e ndarjes”: “Ne kundër tyre” / Luftërat botërore / Lufta e Ftohtë / Regjimet autoritare dhe diktaturat / Çmimi i mungesës së demokracisë, në të cilin morën pjesë aktivisht të gjithë pjesëmarrësit. Veprimtaria përfshinte gjithashtu pjesëmarrjen në kremtimin zyrtar të Ditës së Evropës si dhe vizita nga organizatat lokale të solidaritetit dhe grupet minoritare.
Eventi 3:

Pjesëmarrja: Veprimtaria mblodhi së bashku 108 qytetarë, duke përfshirë 94 nga qyteti i Starachowice (Poloni), 4 nga qyteti i Setubal (Portugali), 4 nga qyteti i Pollina (Itali), 4 nga qyteti i Mircurea-Ciuc ( Rumani ), 4 të qytetit Haybe (Francë), 4 të qytetit të Librazhdit (Shqipëri).

Vendndodhja/Data:Eventi u zhvillua në Starachowice, Poloni nga 29/12/2022 deri më 1/12/2022

Përshkrim i shkurtër: Eventi I  tretë e organizuar në Starachowice, Poloni, ishte forumi “Të tejkalojmë pengesat ndaj dinjitetit njerëzor”. U zhvilluan debate midis shkollave të mesme, të moshuarve dhe organizatave për tema të tilla si “efekti i shtypjes dhe privilegjet e institucionalizuara, izolimi social, diskriminimi dhe mundësitë e kufizuara të veprimit në një mjedis shoqëror armiqësor”. Një punishte u organizua edhe në gjimnazin  nr.1. Pjesëmarrësit gjithashtu morën pjesë në ngjarjen kulturore lokale ku u prezantuan vallet dhe gatimet tradicionale polake. Krahas vizitave në vendet e kujtesës (ish-burgu i Kielces), u zhvillua një diskutim në grup me temat e paragjykimeve, tjetërsisë, përkatësisë, diversitetit / instrumenteve politike për t’u përkushtuar ndaj demokracisë dhe diversitetit / E drejta për lirinë e shprehjes / qytetaria aktive.

Eventi 4 :

Pjesëmarrja: Eventi mblodhi së bashku 116 qytetarë, duke përfshirë 93 nga qyteti i Pollina (Itali), 5 nga qyteti i Haybes (Francë), 3 nga qyteti i Setubal (Portugali), 5 nga qyteti i Mircurea-Ciuc (Rumani). ), 5 nga Starachowice (Poloni) dhe 5 nga Librazhd (Shqipëri)
Vendndodhja/Data: Eventi u zhvillua në Pollina (Itali) nga 18.07.2022 deri më 19.07.2022
Përshkrim i shkurtër:
Eventi i katërt i organizuar në Pollina (dhe dixhitalisht: Takimi Hibrid) ishte konferenca “Fytyra publike e Murit”. Eventi u ndërtua rreth konferencave dhe diskutimeve brenda grupit të pjesëmarrësve mbi temat e mëposhtme:
– Fjalimet abuzive, fjalimet e urrejtjes, ngacmimet dhe ngacmimet kibernetike, informacioni dhe dezinformimi në epokën e zhvillimit të përshpejtuar teknologjik.
– Mënyrat për të përdorur teknologjinë për të promovuar paqen dhe tolerancën.
Por edhe një diskutim mes të rinjve, të moshuarve dhe shoqatave: Premtimet e propagandës dhe realiteti i ndarjes. Eventi planifikoi gjithashtu një seminar që përfshinte qytetarët pjesëmarrës rreth tipologjisë së propagandës dhe fjalimeve politike abuzive.

Eventi 5 :

Pjesëmarrja: Eventi mblodhi së bashku 120 qytetarë, duke përfshirë: 93 nga qarku i Harghita (Rumani), 5 nga vende të tjera (Hungari, Spanjë, Shtetet e Bashkuara, Gjermani), 4 nga qyteti i Setubal (Portugali), 5 nga qyteti të Pollinës (Itali), 4 nga qyteti Haybes (Francë), 4 nga qyteti Starachowice (Poloni), 5 nga qyteti i Librazhdit (Shqipëri).
Vendi/Data: Eventi u zhvillua në Miercurea-Ciuc, Rumani nga 25/10/2022 deri më 28/10/2022

Përshkrim i shkurtër: Eventi i pestë i organizuar në Miercurea-Ciuc ishte forumi “Midis kujtesës dhe mohimit”. Ai iu kushtua një vizite në vendet dhe organizatat lokale të historisë dhe kujtesës përmes një gjuetie thesari interaktive. U organizua një seminar me temën: “Kultura dhe vlerat e mureve VS Kultura dhe vlerat e promovuara nga Bashkimi Evropian. Gjithashtu u zhvillua një debat midis palëve të interesuara me temën: “Mësimet e nxjerra, transformimi politik social në Evropën Lindore dhe Qendrore, përshpejtimi i integrimit dhe zgjerimit në BE”. Në fund u organizua një diskutim: “Të imagjinojmë rënien e mureve ekzistuese”.

Eventi 6:

Pjesëmarrja: Eventi mblodhi së bashku 129 qytetarë, përfshirë 110 qytetarë të Librazdhit (Shqipëri), 4 qytetarë të qytetit Starachowice (Poloni), 4 qytetarë të qytetit Setubal (Portugali), 5 qytetarë të qytetit të Pollinës (Itali) , 2 qytetarë nga qyteti Miercurea-Ciuc (Rumani) dhe 4 pjesëmarrës që përfaqësojnë qytetin Haybe (Francë).

Vendi/Data: Eventi ka ndodhur në Librazhd (Shqipëri) ndërmjet datave 10.01.2023 dhe 13.01.2023.

Përshkrim i shkurtër: Eventi i gjashtë dhe i fundit, i organizuar në Librazhd Shqipëri, ishte konferenca përmbyllëse “Muret në mendje”: U organizua një seminar dhe një debat: “Kujtimet e murit dhe e ardhmja e Europës”. Pjesëmarrësit morën pjesë në vizita kulturore dhe morën pjesë në një përkujtimore me valle dhe muzikë tradicionale. Diskutimet dhe shkëmbimet ndërmjet pjesëmarrësve dhe palëve të interesuara u zhvilluan gjatë aktivitetit me temën “Rëndësia e anëtarësimit në BE për vendet kandidate, dhe veçanërisht për vendet e Ballkanit”.

Metodat kryesore të përdorura gjatë ngjarjeve të organizuara gjatë projektit ishin prezantimet, konferencat, diskutimet, takimet dhe debatet me vendimmarrësit, organizatat, qytetarët vendas dhe ndërkombëtarë dhe palët e interesuara përkatëse. Aktivitetet kryesore përfshinin hapjen e Forumit të dedikuar, prezantimin e projektit të programit Evropa për Qytetarët, prezantimin e punës së përzgjedhur të konkursit trego historinë tënde, Vizitë në vende/organizata Historike dhe Kujtesore Lokale.

Eventi i parë e organizuar në Haybes, Francë, ishte ngjarja e hapjes së njerëzve dhe mureve, e cila përfshinte seminare: Ndërtimi, mirëmbajtja dhe shkatërrimi i Mureve në nivele të ndryshme dhe Muret kundër diversitetit dhe migrimit. Kohët e diskutimit dhe vizitat e vendeve historike ku pjesëmarrësit shkëmbyen me temën e efekteve të mureve; pyeti veten, se çfarë na tregojnë muret për mënyrat në të cilat qeniet njerëzore kuptojnë dhe perceptojnë njëri-tjetrin dhe botën?

Eventi i dytë, I mbajtur në Cascais, Portugali, ishte ana e djathtë dhe e gabuar e Forumit të Murit. Veprimtaria përfshinte prezantime dhe diskutime midis pjesëmarrësve, të rinjve, të moshuarve dhe organizatave të trashëgimisë/kujtimit: Mënyrat e jetesës në të dy anët e murit(ve). Perceptimet e palës tjetër. U organizua një debat rreth temave “Të kuptojmë zemrën e ndarjes”: Ne kundër tyre / Luftërat Botërore / Lufta e Ftohtë / Regjimet autoritare dhe diktaturat / Çmimi i mungesës së demokracisë, në të cilin morën pjesë të gjithë pjesëmarrësit. Veprimtaria përfshinte pjesëmarrjen në Festën Zyrtare të Ditës së Evropës si dhe vizita në organizatat lokale të solidaritetit, minoriteteve.

Eventi i tretë i organizuar në Starachowice, Poloni, ishte Forumi “Të kapërcejmë barrierat ndaj dinjitetit njerëzor”. U organizuan debate mes të rinjve të shkollave të mesme, maturantëve dhe organizatave përkatëse: Efekti i shtypjes dhe privilegjimit të institucionalizuar, i izolimit social, diskriminimi dhe mundësia e kufizuar për veprim në një mjedis social armiqësor, si dhe një seminar në palestrën e shkollës së mesme. Pjesëmarrësit morën pjesë gjithashtu në përkujtimet lokale dhe ngjarjet kulturore dhe vallet dhe ushqimet tradicionale polake iu prezantuan pjesëmarrësve. Përveç kesaj, gjate vizites se vendeve  te përkujtimit, u mbajt një diskutim në grup me temat e paragjykimit, tjetërsisë, përkatësisë, diversitetit /Instrumentet politike për t’u angazhuar për demokracinë dhe diversitetin /E drejta e shprehjes së lirë /Shtetësia aktive.

Eventi i katërt i organizuar në Pollina, Itlaly dhe Online, ishte Forumi i konferencës Fytyra Publike e Murit. Eventi përfshinte konferenca dhe diskutime në grup: mbi diskurset abuzive, gjuhën e urrejtjes, bullizmin dhe bullizmin kibernetik, informacionin dhe dezinformimin në epokën e zhvillimit të përshpejtuar teknologjik. Mënyrat për të përdorur teknologjinë për të promovuar paqen dhe tolerancën. Por edhe një diskutim me të moshuarit dhe organizatat e kujtimit: Përplasja e premtimeve të propagandës dhe realiteti i ndarjes. Ai përfshinte gjithashtu një seminar rreth Tipologjisë së Propagandës dhe diskurseve Abuzive Politike që përfshinin qytetarët pjesëmarrës.

Eventi i  5-të  I organizuar në Miercurea-Ciuc ishte forumi midis kujtimit dhe mohimit”. Ai u fokusua në një vizitë në vendet dhe organizatat lokale historike dhe përkujtimore përmes gjuetisë së gjallë të thesarit, si dhe një seminar mbi kulturën dhe vlerat e Mureve kundër kulturës dhe vlerave të promovuara nga Bashkimi Evropian dhe një debat: Mësimet e nxjerra, transformimi politik social në Evropën Lindore dhe Qendrore, Integrimi dhe zgjerimi i përshpejtuar në BE dhe më në fund një Diskutim: ‘Imagjinoni, rënia e mureve aktuale’.

Eventi i 6-të, i organizuar në Librazhd, Shqipëri ishte konferenca përmbyllëse The Wall in the Minds: U mbajt një seminar dhe  nje debat: Kujtimet e Murit dhe e ardhmja e Evropës , vizita dhe përkujtime lokale me valle edhe muzikë tradicionale ,diskutim dhe shkëmbim idesh.

 

 

 

 

 

Projektirevizion

——————————————————————————————————————————

Bashkia Librazhd deshiron te ndaj me ju se :  Erasmus Plus ka shpallur thirrjen që targeton Rininë, specifikisht – Erasmus Plus, KA 2 – Capacity Building in the Field of Youth. Kjo thirrje e ka afatin më 8 Mars 2018. 

Bashkëngjitur, gjeni një përmbledhje të Thirrjes (së bashku me link-un për të gjitha detajet) dhe një prezantim të thirrjes mbajtur pak ditë më parë me shpalljen e thirrjes nga Agjensia Ekzekutive që menaxhon Programin, ndërmjet të tjerash, në Bruksel EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) për të kuptuar më mirë detajet e thirrjes si dhe për pyetje që mund të keni.

Pika Kombëtare e kontaktit në Shqipëri për Erasmus Plus Komponenti i Rinisë është organizata Beyond Barriers, që mund ta kontaktoni në office@beyondbarriers.org

Si vijon, edhe linku me Broshurën e Erasmus Plus (për lehtësi për ta shkarkuar direkt):

http://erasmusplus.al/wp-content/uploads/2017/09/Broshure-Erasmus.pdf

GJithashtu, Udhëzuesi për Programin e Erasmus Plus është Online. Udhëzuesi për Programin e Erasmus Plus është dokumenti kryesor për tu konsultuar nga kushdo që dëshiron të marrë njohuri të detajuara në lidhje me këtë Program si dhe të gjitha thirrjet për propozime në këtë kuadër. Udhëzuesi është pjesë përbërëse e Thirrjeve për Propozime të Erasmus Plus 2018 dhe përmban informacion të detajuar në lidhje me:

  1. Prioritetet e programit
  2. Aksionet që mbështeten nga ky program
  3. Fondet e disponueshme për aksione të ndryshme
  4. Informacion të detajuar për aplikantët potencialë

Të interesuarit në këtë program mund ta gjejnë të detajuar udhëzuesin në faqen e Komisionit Evropian në linkun më poshtë

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Për detaje të mëtejshme secili nga palet/personat e interesuar mund te kontaktoje direkt me zyrën Kombëtare të Erasmus Plus në Tiranë www.erasmusplus.al

2- Erasmus Plus – Youth Call 2018 brief