Thirrja e trete publike per OSHC-te ne Bashkine Librazhd ne kuader te programit ReLOad.

Shtyhet deri në datën 15 Nentor aplikimet për Thirrjen Publike për zgjedhjen e një përfaqësuesi të organizatve të shoqërisë civile (OSHC-ve) në Komisionin e Vlerësimit të aplikimeve për Thirrjen e tretë publike për OSHC-të në Bashkinë Librazhd në kuadër të partneritetit me programin ReLOaD.

Per me shume informacion ju lutemi klikon ne linkun e meposhtem.

Thirrje per anetar OSHC -komision Vleresimi- LB (1)