Njoftim per blerje pajisjesh kompiuterike

Njoftim.

Organizata Rinore SOEKin ne bashkepunim me partneret e saj shpallin proceduren e blerje ve te paisjeve kompjuterike.

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i
përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me
partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi
kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe
pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër
është parashikuar mundësimi i blerjes se dy kompiuterave dhe nje printeri per zyren e te
rinjve e cila do të ngrihet në ambjentin e dhene ne dispozicion nga Bashkia Librazhd.

Per informacion me te plote rreth procesdures klikoni ketu      soekin

Njoftim

NJOFTIM

NE KUADER TE PROGRAMIT  ReLOaD Organizata  Rinore SOEK-in  kërkohet:

Ekspert ( trajnues) mbi Shkrim Projektesh

 

Emri i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Per me shume informacione ju lutemi klikoni me poshte

Njoftim i plote

Thirrje për Aplikim

Thirrje për aplikim për të rinj aktivistë me synim përfshirjen në qeverisjen vendore.

 

Organizata  Rinore SOEK-in në bashkëpunim me Bashkinë Librazhd Shqipëri, do të zbatojë këte projekt me titull: “Krijimi ipërfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Ky project zhvillohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor,  përfshirë Shqipërinë.

Per te marre nje informacion me te detajuar klikoni ketu. njoftim

NJOFTIM

NJOFTIM

 

NJOFTOHEN TE GJITHE QYTETARET E BASHKISE LIBRAZHD  TE PARAQESIN  PRANE SEKTORIT TE TATIM TAKSAVE  DOKUMENTACIONIN PERKATES PER LLOGARITJEN TARIFAVE DHE TAKSAVE VENDORE PER VITIN 2019 SI ME POSHTE :

  • CERTIFIKATEN E PRONESISE SE OBJEKTIT/ BANESES
  • VERTETIM PENSIONI
  • VERTETIM INVALIDITETI
  • VERTETIM QE TRAJTOHET ME  NDIHME EKONOMIKE
  • CERTIFIKATE FAMILJARE

 

 DOKUMENTACIONI TE DEPOZITOHET  BRENDA QERSHORIT 2019.

 

JU FALEMINDERIT !

  BASHKIA  LIBRAZHD