“PROGRAMI RELOAD”

Pershendetje,

Ne emer te Bashkise Librazhd do donim te ftonim te gjithe perfaqesuesit e shoqatave qe veprojne ne Librazhd, ne takimin qe do mbahet me date 31 Janar 2019 ora 10.00 ne ambjentet e salles se Keshillit Bashkiak ne kuader te Programit ReLOaD qe po zbatohet edhe ne Bashkine Librazhd.

Ne takim do te diskutohet rreth 5 prioriteteve qe ka caktuar Bashkia Librazhd per thirrjen e dyte dhe zgjedhjen e nje perfaqesuesi nga shoqeria civile per te qene pjese e komisionit te vleresimit te projekteve. Personi do te propozohet dhe zgjidhet nga vete ju.

Ju lutem mbani shenim daten pasi pjesemarrja juaj ne kete takim ka shume rendesi. Per te konfimuar pjesemarrjen shkruani ne adresen e emailnesilakoka@bashkialibrazhd.gov.al “