Ne ju informojme se:   
  • NË NJA LIBRAZHD:
  • Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve të ngurta urbane kryhet çdo ditë të javës në orarin 23:00 – 06:00.
  • Pikat me kontenier 1.1m3 dezinfektohen çdo ditë.
  • Fshirja me fshesë e rrugëve kryesore kryhet çdo ditë të javës në orarin 24:00 – 06:00.
  • Qytetarët ftohen nga Bashkia të hedhin mbetjet e ngurta urbane në kontenierët e përcaktuara nga bashkia në orarin 06:00 – 23:00
Ne ju informojme se:
  • Këshilli Bashkiak Librazhd ka miratuar paketën fiskale të tarifave dhe taksave vendore për vitin 2020.
  • Çdo familje në Bashkinë Librazhd duhet të paguajë 1,000 lek/vit tarifë pastrimi në zonën 1 dhe 500 lek/vit tarifë pastrimi në zonën 2 së bashku me faturën e ujësjellësit UK- Librazhd.
  • Familjet me status të veçantë janë të përjashtuar nga tarifa e pastrimit.
  • Bashkia Librazhd parashikoi të mbledhë për vitin 2020 17 million lek/vit, prej të cilave realizoi 50% të tyre, duke mbuluar me 30% koston e shërbimit të pastrimit.
per me shume informacion mbi sherbimet e pastrimit klikon ne linkun me poshte.
 
 
 
——————————————————————————————————————————
Bashkia Librazhd  njofton se ka shpallur vende te lira pune ne sherbim te programit “Tungjatjeta Jete”.
Per me shume infornacion klikoni ne linkun e meposhtem
 
——————————————————————————————————————————
 

Raporti i Monitorimit  per periudhen JAnar – Gusht 2019 

 

 

——————————————————————————————————————————

 

 

vendimi i buxhetit 2019 (1)

PARASHIKIM INVESTIME NE TOTAL 2019

 

——————————————————————————————————————————

 

Raporti i auditimit te KLSH

TAVANET SIPAS INSTITUCIONEVE

Buxheti afatmesem

Parashikimet  2018-2020 

Vendimi i Keshillit Bashkiak per vitin 2018  VENDIMI I KESHILLIT BUXHETI 2018

vendimi i kalendarit

Bashkia Librazhd Buxheti 2018


 

Organigrama e Bashkise  Librazhd.

Organigrama 1