Me poshte do te gjeni Raportin e Monitorimit si dhe anekset e raportit per periudhen Janar – Prill 2022 .

Raport monitorimi Janar-prill 2022

Anekset e Raportit te monitorimit Janar -Prill 2022

Me poshte do te gjeni Raportin e Performances per vitin 2020. Per informacion te plote kliko ne linkun meposhte.

Raporti-i-Perfomance-2020

 

Me poshte do te gjeni Raportin e Monitorimit si dhe anekset e raportit per periudhen Janar – Gusht 2021.

Raport monitorimi Janar- Gusht 2021

Anekset e Raportit te monitorimit Janar -Gusht 2021

Pubilkohet  Buxheti i Bashkise Librazhd per vitin 2021

Buxheti i vitit 2021

Buxheti Trasheguarave per 2021

Librazhd – Buxheti për Qytetarin – 17.02.2021

_______________________________________________________________________

Me poshte do te gjeni Raportin e Monitorimit per periudhen Janar -Prill 2021.

Raporti i Monitorimit Janar Prill 2021

________________________________________________________________________

Raporti i Performances 2020

Librazhd – Raporti Performances 2020 – final (1)

________________________________________________________________________

anekset e monitorimit

________________________________________________________________________

Programi i Transparences per Bashkine Librazhd

PROGRAMI TRANSPARENCES

________________________________________________________________________