KONSTITUIMI I KESHILLLIT BASHKIAK

Të nderuar qytetarë,

Në mbështetje të ligjit   Nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”  i ndryshuar, neni 9 pika 2 e Rregullores “Për funksionimin e Këshillit Bashkiak Librazhd” në bazë të nenit 48 pika 1 për zhvillimin e mbledhjes së parë të Këshillit Bashkiak , ju njoftojmë që në datë 7 Qershor  ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja për konstituimin e Këshillit Bashkiak, dhe marrja e mandatit zyrtar të Kryetarit të Bashkisë  fitues  nga zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Mbledhja do të jetë e hapur për qytetarët  dhe mediat.

Ju faleminderit!

BASHKIA LIBRAZHD (3)

Mbledhje Këshilli Maj 2023

 

 

 

 

 

 

Mbështetur në Ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojmë se ditën e PREMTE, date 12.05.2023, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin  Maj 2023. Mbledhja do të zhvillohet te Pallati Kulturës “Sadi Halili”   me  këtë rend dite:

 

 

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak muaji Prill 2023

Mbeshtetu ne Ligjin nr. 139/2015 DATE 17.12.2015 “Per veteqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojme se diten e  PREMTE, date 28.04.2023, ora 10:00 do te zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin Prill 2023. Mbledhja do te zhvillohet te Pallati Kultures “Sadi Halili”.