Njoftim per blerje pajisjesh kompiuterike

Njoftim.

Organizata Rinore SOEKin ne bashkepunim me partneret e saj shpallin proceduren e blerje ve te paisjeve kompjuterike.

Kjo proçedure prokurimi hartohet në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Krijimi i
përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”. Ky projekt me
partner në zbatim UNDP financohet nga Bashkimi Europian dhe Bashkia Librazhd. Synimi
kryesor i këtij projekti është fuqizimi i rolit të rinjve nëpërmjet rritjes së ndikimit dhe
pjesëmarrjes se tyre në vendimarrjen lokale për politikat rinore dhe më gjerë. Në këtë kuadër
është parashikuar mundësimi i blerjes se dy kompiuterave dhe nje printeri per zyren e te
rinjve e cila do të ngrihet në ambjentin e dhene ne dispozicion nga Bashkia Librazhd.

Per informacion me te plote rreth procesdures klikoni ketu      soekin

Njoftim

NJOFTIM

NE KUADER TE PROGRAMIT  ReLOaD Organizata  Rinore SOEK-in  kërkohet:

Ekspert ( trajnues) mbi Shkrim Projektesh

 

Emri i projektit: “Krijimi i përfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Per me shume informacione ju lutemi klikoni me poshte

Njoftim i plote

Thirrje për Aplikim

Thirrje për aplikim për të rinj aktivistë me synim përfshirjen në qeverisjen vendore.

 

Organizata  Rinore SOEK-in në bashkëpunim me Bashkinë Librazhd Shqipëri, do të zbatojë këte projekt me titull: “Krijimi ipërfaqësisë së të rinjve në proceset e vendimarrjes së qeverisjes vendore”.

Ky project zhvillohet në kuadër të Programit Rajonal për Demokraci Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor,  përfshirë Shqipërinë.

Per te marre nje informacion me te detajuar klikoni ketu. njoftim