NJOFTIM

NJOFTIM

 

NE ZBATIM TE LIGJIT 9632 I NDRYSHUAR ME NR. 10/2017 NENI 22 GERMA  “ ë” PERJASHTOHEN NGA PAGESA E TAKSES SE NDERTESES TE GJITHE KRYEFAMILJARET ME PENSION PLEQERIE KUR FAMILJA PERBEHET VETEM NGA PENSIONISTET

LUTEMI QE TE GJITHE PENSIONISTET  TE PARAQITEN PRANE  ZYRES SE SHERBIMIT TE QYTETAREVE PER TE MARRE  CERTIFIKATEN  FAMILJARE, GJITHASHTU DUHET TE PARAQESIN DHE NJE KOPJE TE FATURES SE UJIT,  NJEKOHESISHT NE KETE ZYRE DO TE SHERBEHET FALAS MARRJA E CERTIFIKATES.

ZYRA E SHERBIMEVE NDAJ QYTETAREVE NDODHET NE KATIN E PARE  BASHKIA  LIBRAZHD

 

 

SEKTORI I TATIM TAKSAVE

BASHKIA  LIBRAZHD