NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË

  Njoftim-Shtator-2017

 

NJOFTIM

 

PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË

 

 Mbështetur në Ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,  neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojmë se ditën e Hënë, date 25.09.2017, ora 10:00 në sallën e mbledhjeve të Këshillit, zhvillohet  mbledhja e Keshillit e Bashkiak për mujain Shtator 2017 me këtë rend dite:

 1. Betemi i znj. Kimete Prrenja si anëtare e Këshillit Bashkiak.
 2. P/Vendim “Per propozim për dhenien e ndihmes ekonomike per periudhen 1-30.09.2017 ”.
 3. P/Vendim “Mbi dhënien e pagesave për aftësinë e kufizuar për muajin Shtator 2017”.
 4. P/Vendim “Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6 % i muajit Gusht dhe që trajtohen në Shtator 2017 si dhe kompesimin e enegjisë elektrike për muajin Korrik 2017”
 5. P/Vendim “ Për disa ndryshime në V.K.B Nr. 14 dt. 25.01.2017, në buxhetin e vitit 2017”
 6. P/Vendim “ Për përdorim të fondit rezervë ”
 7. P/Vendim “ Për miratimin e përdorimit të fondit të finacuar nga Z. Abdulaziz Ibrahim Alkhoriji Est………”
 8. P/Vendim “ Për miratimin e përdorimit të fondit të finacuar nga World Vision Albania sipas kontratës me kushte të paracaktuara nga vetë World Vision Albania për ndërtimin e një shkolle vartëse në fshatin Arrëz………”
 9. P/Vendim “ Për caktimin e agjentit tatimor”
 10. Raportimi për periudhën 6-mujore Janar – Qershor 2017 mbi realizimin e të ardhurave dhe treguesve të buxhetit të Bashkisë.
 11. Informacionin për realizimin e e mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore Zona A, Bashkia Librazhd.

 

 1. Të ndryshme

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

Mitat BIÇAKU

Per here te pare në Librazhd.. Një PANAIR për Mjaltin dhe jo Vetëm!

Per here te pare në Librazhd.. Një PANAIR për Mjaltin dhe jo Vetëm!

Një nismë e iniciuar nga Bashkia Librazhd dhe Word Vision dhe e mbeshtetur dhe ndihmuar nga aktorë të ndryshëm pjesë përbërese e Bashkisë Librazhd.

Ju mirepresim të festojmë sëbashku “Festa e Mjaltit të Librazhdit” nga data 23 Shtator, ora 09:00 – 16:00, e cila organizohet për herë të parë në qytetin e Librazhdit, Ju mirëpresim për të shijuar shumëllojshmërinë e produkteve të Mjaltit dhe duke provuar shumë produkte vendaseve Patate Stebleve,  Djathrat, Bimë Medicinale, Perime,  Fruta, Fasule etj etj.
Ky panair mbart një rëndësi të vecantë, pasi në të do te marin pjesë, biznese të fushës, agjenci turstike nga Shqipëria dhe vende të ndryshme te botes.
Prezantimi i produkteve Bio që prodhohen në teritorin e Bashkisë Librazhd në këtë panair eshte nje mundesi me shume per qytetin tonë dhe për bizneset e ketyre fushave, me qëllim vendosjen e kontakteve dhe njohjen nga investitorë të ndryshëm.

Poster - Festa e Mjaltit FINAL-1