REGJISTRI I KËRKESAVE JANAR-KORRIK 2023

Me poshte do te gjeni bashkangjitur rregjistrin e kerkese-ankesave per periudhen janar-korrik 2023.

REGJISTRI JAN JUL 23