Permbledhje e shkresave hyrese per te cilat kerkohet pergjigje

 

Rrregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve per vitin 2017

 

Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve per vitin 2016