Gjatë promovimit të librit të politikanit, piktorit, kuratorit të ekspozitave, menaxherit të artit dhe kulturës Z.Fate Velaj!
Në pallatin e kultures ‘Sadi Halili’ Librazhd ceremonia bëri bashkë miq, dashamirës, qytetarë ne promovimin e librit te Z.Velaj.