Njoftim per vend te lire pune.

Bashkia Librazhd është shpallur fituese  në thirrjen IPA 2018 – EU for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking)  me projektit “No Drugs! Food Hub – A sustainable development alternative for youth and communities in Librazhd”.  Ne lidhje sa me siper Bashkia shpall njoftimin per vend te lire pune ne pozicionin,  Menaxher Projekti .  Per me shume info klikon ne linkun me poshte

Njoftim vend lire pune