Në trajnimin me temë: “Sfidat dhe Perspektivat e Qeverisjes Vendore”, për kryetarët e bashkive të zgjedhur për herë të parë, organizuar nga Fondacioni “Qemal Stafa” dhe “Friedrich Ebert – Stiftung”.
Roli i qeverisjes vendore në procesin e anëtarësimit në BE, forcimi i demokracisë dhe principet për një qeverisje vendore efektive ishin disa nga çështjet themelore që ezauruam.
Kontribut të çmuar në diskutimin e këtyre temave dhanë,Damian Gjiknuri,Sekretari i Pergjithshem i Partise Socialiste,Stine Kappler, Drejtoreshë e zyrës së Tiranës e “Fondaconit Friedrich Ebert-Stiftung” dhe z. Carsten Sieling, nga SPD-ja gjermane, ish kryetar i bashkisë së Bremen-it dhe ish – deputet i Bundestagut..

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>