BASHKIA LIBRAZHD SHPALL  NJOFTIMIN  PËR  VËND TË LIRË PUNE

 Për  pranimin në shërbimin  e MZSH – së ( sektori i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin) .  

Per me shume informacion e gjeni ne linkun e meposhtem.

NJOFTIM PER VEND TE LIRE PUNE MZSH

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>