NJOFTIM PER PUNESIM – THIRRJE PUBLIKE NE KUADER TE PROGRAMIT ReLOaD PER KOORDINATOR PROJEKTI DHE EKSPERT MJEDISOR.

 NE KUADER TE PROGRAMIT  ReLOaD  SHOQATA ALBNATYRA BEN  KETE  NJOFTIM -THIRRJE PUBLIKE PER DY POZICIONE PUNE:

Koordinator projekti dhe Ekspert  mjedisor

 

Emri i projektit :  “Mbrotja e lumit Shkumbin nga ndotjet urbane“

Pershkrimi i projektit :  Projekti ka synim kryesor te permiresoje gjendjen e ndotjes aktuale të lumit Shkumbinm nëpërmjet ndergjegjësimit, aktivizimit të aktorëve te ndryshëm, analizave te situatës dhe hartimin e një plani veprimi për të ardhmen. Ky projekt zbatohen në kuadër të projektit ReLOaD në Shqipëri.

Qëllimi :   Në zbatim te projektit Shoqata Albnatyra ka si objektiv të ofrojë dy pozicione:

 1. Një Koordinator  projekti për koordinimin e të gjitha aktiviteteve të projektit si dhe raportimi sipas udhëzuesit.
 2. Një ekspert mjedisor për Studimin, grumbullimin e të dhënave (material+harte)  mbi ndotjen e lumit Shkumbin.

Detyrat që do të kryejnë kandidatët :

 1. A)Kordinator i Projektit
 • Koordinimi i aktiviteteve të projektit sipas planit (garfikut) të përcaktuar në projekt.
 • Koordinimi dhe komunikimin midis Shoqatës Albnatyra,UNDP dhe Bashkisë Librazhd për te gjitha aktivitetet e parashikuara.(email,telefonata,poste etj).
 • Koordinimin me institucionet e tjera për realizimin e aktiviteteve: ndërgjegjësime, takime, konferece, aksionet për pastrim etj.
 • Mbajtja e te dhenave per cdo aktivitetet (raporte,lista prezence, foto  etj)
 • Raportimi sipas udhezuesit ReLOaD/UNDP
 • Monitorimi nga organizata për ecurinë e aktiviteteve
 • Ndjekjen dhe përgatitjet e vend-takimeve,logjistikën dhe shpenzimeve financiare.
 • Koordinatori duhet të jetë gjithë kohës disponibël ne të gjithë kohën e zgjatjes të zbatimit të projektit (9 muaj).

SPECIFIKIME TEKNIKE

 1. Kriteteret që duhet të plotësojne kandidatët
 2. Kordinator Projekti duhet të plotësojë këto kritere:
 3. a)Arsimi i lartë, diplomuar e fushën e Mjedisit (Ing..Mjedisi,Pyjesh dhe ujra)
 4. b)Ekspereince jo më pak se 3 vjet në një organizatat mjedisore
 5. c)Të kete qenë të paktën 1 herë koordinator  projektesh në organizate
 6. d)Aftesi komunikuese dhe drejtuese të punës në grup
 7. e)Të jetë fleksibel me oraret e punes.
 8. f)Të ketë aftësi të mira prezantuese.

Detyrat që do të kryejnë kandidatët :

 1. B)Eksperti Mjedisore
 • Grumbullimi i të dhënave mbi pikat më të ndotura te lumit Shkumbin duke audituar 15 fshatrat që shtrihen në pellgun ujëmbledhës të Shkumbinit duke përcaktuar koordinatat,foto,harta dhe pergatitija e një materiali prezantues prej 45 kopjesh, për konferencën që do të realizohet gjatë muajit nëntor 2018.
 • Marrja e kampioneve  të ujit ne 3 pika të lumit Shkumbin (Ura Golikut, Bushtrice,Mirakë) me qëllim nxjerrjen e te dhënave (analiza laboratorike) duke krahasuar të dhënat e cdo stacioni ër shkallen e ndotjes.
 • Percaktimin e habitateve ujore mbi gjendjen e tyre dhe nese a ka ndryshim te tyre si rezultat i ndotjes.
 • Hartimin e një materiali mbi studimin e kryer për cilësinë e ujit duke realizuar krahasime,statistika dhe analiza përkatëse.
 • Materialet të përgatiten edhe në versionin powerpoint duke marre parasysh të gjitha rekomandimet e zbatuesit të projektit.
 • Eksperti do te paguhet 15 ditë pune për kryerjen e studimit mbi pikat e ndotjes duke paraqitur nje material në 45 kopje dhe 15 ditë të tjera për marrjen analizimin e kampioneve të ujit duke hartuar edhe një raport mbi këtë studim.

SPECIFIKIME TEKNIKE

 

 1. Ekspert projekti
 2. a)Arsimi i lartë, diplomuar e fushën e Mjedisit (Inxh.Mjedisi,Pyjesh dhe ujra)
 3. b)Ekspereince jo më pak se 3 vjet në fushën mjedisore
 4. c)Aftësi komunikuese dhe drejtuese të punës në grup
 5. d)Të jetë fleksibel me oraret e punes.
 6. e)Të ketë kyer studime ose te kete qene pjese e nje grupi kerkues ne fushen mjedisore.
 1. Dokumentat që duhen paraqitur në aplikim per Koordinator  projekti dhe ekspert mjedisor :
 2. CV e aplikantit, diplome (skanim me ngjyra)
 3. Kualifikime te ndryshme mbi fushën e mjedisit
 4. Referenca nga punëdhënës apo nga OJF
 5. Preferohen kandidate që janë nga qyteti i Librazhdit apo brenda qarkut Elbasan

Të interesuarit deri me date 05.10.2018 të dërgojnë dokumentat e mësipërme në adresën e email-it racfp.org@gmail.com

Festivali VIII Folklorik Mbarëkombëtar ” Vallja Dyshe në Breza “, 6-7 shtator 2018

 

Festivali VIII Folklorik Mbarëkombëtar ” Vallja Dyshe në Breza “, 6-7 shtator 2018
Festivali folklorik mbarëkombëtar “Vallja Dyshe në Breza” ze fill në vitin 2000 me iniciativën dhe interesimin e drejtpërdrejtë të Artistit të Merituar, Mjeshtrit te Madh z. Sadi Halili, i cili për 7 edicione rresht, nga viti 2000 deri në vitin 2012 ka qënë drejtor i përgjithshëm dhe president i këtij festivali. Ai jo vetëm që kishte karizmën për t’i motivuar grupet e interpretuesve popullorë për t’iu bashkëngjitur veprimtarive të tilla, por ishte edhe një menaxher i zoti i këtyre aktiviteteve. Krahu i djathtë i tij ka qënë kompozitori i mirënjohur mbarëkombëtarisht z Naim Gjoshi. Falë tyre, pas vështirësive të para, që përkojnë me fillimet në vitin 2000, kur pjesëmarrja ështe modeste, vetëm me 7 grupe, ky aktivitet erdhi dhe u zgjerua në 17, 19 e deri në 21 grupe pjesëmarrëse me 230 iterpretues.

Festivali VIII në dt 6-7 Shtator 2018 vjen pas 6 vjetësh nderprereje. S’kishte si të ndidhte ndryshe; humbja e Mjeshtrit të Madh Sadi Halili, ndarë nga jeta në vitin 2012, qe e rëndë. Në një farë mënyre ajo do të ndikonte edhe tek Vallja Dyshe , të cilën ai e deshi aq shumë. Tani jemi në momentin e rikthimit të një tradite të bukur, traditës së Valles Dyshe ndër Breza. Synimi i Mjeshtrit ishte që ta fuste këtë festival në axhendën e aktiviteteve kulturore të Ministrisë së Kulturës. Pikërisht kjo është edhe ambicja e organizatorëve të këtij festivali, nën kujdesin e drejtpërdrejte të Kryetarit të Bashkisë z. Kastriot Gurra.

No automatic alt text available.

NJOFTIM

NJOFTIM

 

NE ZBATIM TE LIGJIT 9632 I NDRYSHUAR ME NR. 10/2017 NENI 22 GERMA  “ ë” PERJASHTOHEN NGA PAGESA E TAKSES SE NDERTESES TE GJITHE KRYEFAMILJARET ME PENSION PLEQERIE KUR FAMILJA PERBEHET VETEM NGA PENSIONISTET

LUTEMI QE TE GJITHE PENSIONISTET  TE PARAQITEN PRANE  ZYRES SE SHERBIMIT TE QYTETAREVE PER TE MARRE  CERTIFIKATEN  FAMILJARE, GJITHASHTU DUHET TE PARAQESIN DHE NJE KOPJE TE FATURES SE UJIT,  NJEKOHESISHT NE KETE ZYRE DO TE SHERBEHET FALAS MARRJA E CERTIFIKATES.

ZYRA E SHERBIMEVE NDAJ QYTETAREVE NDODHET NE KATIN E PARE  BASHKIA  LIBRAZHD

 

 

SEKTORI I TATIM TAKSAVE

BASHKIA  LIBRAZHD

 

Platforma ”Permiso Qytetin”

Qyteti yne ka nje numer te madh problemesh te cilat ne i shohim dhe i prekim cdo dite. Jemi te ndergjegjshem qe jo te gjitha jane ne vemendje apo mund te identifikohen nga institucionet perkatese. Per te zgjidhur sa me shpejt problemet dhe per te afruar qytetarin me institucionin e bashkise eshte krijuar portali “Permireso Qytetin”. Ketu cdo qytetar mund te dergoje ankesen ne menyre elektronike direkt nepermjet kompjuterit apo celularit te tij dhe te marri pergjigje sa me shpejt per problemin qe parashtron.

Qellimi i kesaj platforme online eshte qe te kontribuoje sa me shume ne zgjidhjet e problemeve qe ne kemi si qytetar dhe si komunitet, zgjidhja e te cilave nuk eshte vetem pergjegjesi e Insitucionit te bashkise por e te gjitheve Ne.
Permireso Qytetin ka si qellim te afroje sa me shume qytetarin ne vendimmarrjet e bashkise, ne zgjidhjen e problemeve te shumta. Kjo jo vetem qe ndergjegjeson qytetaret qe te jene pjese e ndryshimeve te qytetit por ben edhe institucionet me te pergjegjshem ne punen e tyre.

Kastriot Gurra – Bashkia Librazhd

 

http://librazhd.permiresoqytetin.al/index1.php

 

Njoftim

NJOFTIM PER FITUESIT

Te nderuar pjesemarres  dhe Shb. Osm.

Bashkia Librazhd dhe World Vision Albania ju falenderojne per aplikimin tuaj ne pozicionet e shpallura vakante per programin “Tungjatjeta  Jete” .

Njoftojme se fituesit e fazes se dyte te konkurrimit jane :

 1. Mimoza Polisi per pozicionin Psikologe
 2. Enela Cota per pozicionin Punonjese Sociale
 3. Dorela Rrumbullaku per pozicionin Fizioterapiste
 4. Eva Buzra per pozicionin Logopediste.

 

Me poshte gjeni linkun e fituesve.

Tungjatjeta jete   NJOFTIM PER FITUESIT

 

 

Dhuro Gjak, Shpeto nje Jete

Dhurimi Vullnetar i Gjakut eshte nje Akt i Larte Humanitar i nje Shoqerie te qyteteruar! Promocioni i dhurimit vullnetar te gjakut eshte nje veprimtari tradicionale e Shoqatave te Kryqit te Kuq ne bote. Si e tille ajo eshte perqafuar nga Kryqi i Kuq Shqiptar qe ne fillimet e riorganizimit te tij ne Shqiperi.

Nisur nga nevojat e medha per gjak te sigurt dhe te mjaftueshem ne vend, ne menyre te vecante per femijet, Kryqi i Kuq Shqiptar  zhvillon nje fushate te gjere sensibilizuese ne te gjithe vendin.

Kjo iniciative  synon qe ne vazhdim te jete gjithe perfshirese dhe me rezultate me te medha e te qendrueshme

Ne strategjine e Ministrise se Shendetesise per gjak te sigurte dhe te mjaftueshem, Kryqi i Kuq Shqiptar eshte percaktuar si lideri ne promocionin e dhurimit vullnetar te gjakut.

Dega e Kryqit te Kuq Librazhd  duke falenderuar te gjithe dhuruesit ju fton te merrni pjese ne diten dhurimit vullnetar te gjakut.

 

 

Njoftim: Organizohet seance DHURIM GJAKU

Date 15.03.2018       

 Ora 10.00 deri 14.00

Vendi: Salla e Mbledhjeve, Bashkia Librazhd

Faleminderit qe dhuroni gjak per te shpetuar jete!

Thirrje 2018

 

Marreveshja e bashkepunimit me World Vision.

Arrihet Marresveshja e  bashkepunimit ndermjet Bashkise Librazhd dhe World Vision per ofrimin e sherbimeve te perkujdesjes shoqerore, asistence shtepiake per personat me aftesi te kufizuar nepermjet ofrimit te sherbimeve me kater lloj specialitetesh, ( Punonjes social, Psikolog, Fizipterapist dhe Logopedost).

Si fryt i kesaj marreveshje po publikojme dhe pozicionet e punes vakante dhe karakteristikat perkatese per cdo pozicion.

Me poshte do te gjeni nje kopje te marreveshjes si dhe informacionin perkates per pozicionet e punes vakante.

 

MArreveshja e Bashkepunimit

vende te lira pune me WVA

NJOFTIM THIRRJE PUBLIKE NE KUADER TE PROGRAMIT ReLOaD

BASHKIA E LIBRAZHDIT NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL:

  THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR

(ReLOaD)

 

Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën* (Të gjitha referencat lidhur me Kosovën duhet të kuptohen në përputhje të plotë me Rezolutën 1244 (1999)), ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e fuqizuar shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke kontribuar dhe mundësuar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

 

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit te suksesshëm të realizuar në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti i pushtetit lokal ne përputhje me prioritet lokale

 

Programi ReLOaD do të promovojë sinergji ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe OShC-ve duke kontribuar në rritjen e cilësisë së jetesës në rreth 50 njësi të pushtetit vendor në gjithë Ballkanin Perëndimor të cilat priten të përfshihen dhe të kenë përfitime direkt në procese vendimmarrëse, gjithëpërfshirëse dhe transparente. Programi do ë zbatohet për një periudhë 36 mujore. ReLOaD në Shqipëri pritet të zbatojë rreth 50 projekte të OSHC-ve në 12 bashkitë  partnere dhe të ofrojë shërbime të përmirësuara dhe të shumëllojshme për qytetarët që marin shërbime në këto bashki.

 

Bashkia LIBRAZHD dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat zhvillimore të bashkisë LIBRAZHD dhe janë në përputhje me prioritetet e përcaktuara më poshtë:

 

 1. Zhvillimi i qëndrueshëm i mjedisit
 2. Forcimi i demokracisë vendore, nëpërmjet nxitjes së bashkëpunimit mes qeverisjes vendore dhe komunitetit
 3. Fuqizimi dhe integrimi i të rinjve

 

Shuma e fondeve për projektet e miratuara do të jetë prej 650.000 Lek deri 4.500.000 Lek.

 

OShC-të lejohen që të dorëzojnë më shumë se një projekt propozim për aq kohë sa shuma e përgjithshme e ndarë nuk kalon shumën prej 8.000.000 Lek gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit ReLOaD (deri në janar 2020). 


Bashkia rezervon të drejtën të mos i alokojë të gjitha fondet që ka në dispozicion në rast se projekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Kohëzgjatja e secilit projekt mund të shkojë nga 6 deri në 12 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga Mars/2018 deri në Shkurt/2019.

 

PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA:

Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) në përputhje me ligjet dhe rregulloret e në fuqi në Shqipëri. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të interesuara mund të gjejnë informata të hollësishme rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin e projekteve në Udhëzimin për Aplikant, që është pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

 

DOKUMENTACIONI:

Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Bashkisë Librazhd do të jetë i disponueshëm nga 22/01/2018, pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën info@bashkialibrazhd.gov.al ku duhet ta citoni emrin e organizatës së interesuar; ose duke u paraqitur personalisht në zyrën juridike (Sheshi Gjorg Golemi, 3400, Librazhd). Të gjitha informatat e nevojshme, si dhe një version elektronik i paketës së aplikimit mund të gjendet edhe në web-faqen zyrtare të Bashkisë (www.bashkialibrazhd.gov.al ) si dhe në web-faqen e UNDP (www.al.undp.org).

Sesionet informuese (ditët e hapura) lidhur me këtë ftesë me OShC-të e interesuara për të aplikuar do të mbahen në Bashkinë e Librazhd me datën 8 Shkurt 2018 në ora 9.30 në zyrat e bashkisë Elbasan.

Pyetje rreth ftesës publike mund të behën përmes e-mail adresës registry.al@undp.org, duke iu referuar thirrjes publike. Pyetjet mund të dërgohen deri me 15/02/2017, ndërsa përgjigjet do të jepen me shkrim brenda 3 ditëve pune që nga data e pranimit të pyetjeve përkatëse. Për qëllime transparence, përgjigjet do t’u dërgohen gjithashtu të gjithë aplikantëve të mundshëm, ose do të botohen në faqen e internetit të bashkisë dhe/ose UNDP.

 

DORËZIMI I APLIKIMEVE:

Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një koje elektronike (CD apo USB), të vendosura në një zarf të vulosur mbi të cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 15:00, në adresat në vijim:

Bashkia e Librazhd

Sheshi Gjorg Golemi, 3400, Librazhd, Shqiperi

Afati për dorëzimin e aplikimeve është data 19/02/2017 , ora 15:00. Aplikimet e dorëzuara pas këtij afati do të  merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka qenë para mbylljes së afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për dorëzimin e propozimeve, emrin dhe adresën e plotë të kandidatit, emrin e plotë të projektit dhe mbishkrimin “Të mos hapet përpara hapjes zyrtare.” Formulari për regjistrimin e dokumentacionit të pranuar lëshohet nga përfaqësuesi i bashkisë. Të gjithë aplikantët që kanë paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për vendimin e marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 30 ditësh nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të bashkisë,  në tabelën e njoftimeve të bashkisë, dhe në  web-faqen e UNDP-së (www.al.undp.org).

Per te aplikuar shkarkoni shtojcat e meposhtme.

 SHTOJCA 6- librazhd

SHTOJCA 7-Formati i Aplikimit

SHTOJCA 8-Buxheti

SHTOJCA 9-Korniza Logjike

SHTOJCA 10-Plani i aktiviteteve dhe dukshmerise

SHTOJCA 11-Formulari i Identifikimit Administrativ

SHTOJCA 12-Formulari i Identifikimit Financiar

SHTOJCA 13-Deklarata per plotesimin e kritereve

SHTOJCA 14-Lista e Kontrollit

 

Koncert Festiv me rastin e festave te fundvitit.

Pallati i Kulturës “Sadi Halili” përmbylli me shumë sukses aktivitetet e ngjeshura kulturore të këtij viti me një koncert festiv.
Një atmosfere e jashtëzakonshme e krijuar nga performanca e këngëtarëve që këtë herë ishin te gjithë nga Librazhdi. Interpretimet e tyre plot pasion të valleve dhe humorit krijuan një atmosferë të jashtëzakonshme.
Falenderime dhe mirënjohje për të gjithë pjesëmarrësit që me talentin dhe pasionin e tyre sjellin gëzim dhe hare për çdo familje të Librazhdit.
Mirënjohje pafund dhe për kolegët e kulturës në bashki për gjithë punën intensive dhe profesionale të bërë gjatë këtij viti.

26047256_1900671313556330_1523733740467981166_n 26165970_1900670686889726_704925572907241569_n 26167129_1900671350222993_8459467890417430516_n