Rezultatet e vlerësimit në lidhje me projekt propozimet e paraqitur nga Organizatat e Shoqerisë Civile
(OSHC) gjatë thirrjes së tretë publike të hapur më 12.10.2020 – 09.11.2020 në Bashkinë Librazhd.
PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM

Per me shume informacion ju lutemi klikoni linkun e meposhtem.

Rezultatet e Vleresimit

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>