Arrihet Marresveshja e  bashkepunimit ndermjet Bashkise Librazhd dhe World Vision per ofrimin e sherbimeve te perkujdesjes shoqerore, asistence shtepiake per personat me aftesi te kufizuar nepermjet ofrimit te sherbimeve me kater lloj specialitetesh, ( Punonjes social, Psikolog, Fizipterapist dhe Logopedost).

Si fryt i kesaj marreveshje po publikojme dhe pozicionet e punes vakante dhe karakteristikat perkatese per cdo pozicion.

Me poshte do te gjeni nje kopje te marreveshjes si dhe informacionin perkates per pozicionet e punes vakante.

 

MArreveshja e Bashkepunimit

vende te lira pune me WVA

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>