Bashkia Librazhd në kuadër të bashkëpunimit me programin ReLOaD në Shqipëri ka hapur thirrjen e tretë publike për projekt propozime nga organizatat e shoqërisë civile. Kjo thirrje është e hapur deri më 09.11.2020 dhe të gjitha detajet mbi të gjenden në faqen zyrtare të Bashkise Librazhd.

Per me shume informacion ju lutemi klikoni ne linkun e meposhtem.

Publikim per Diten e Hapur Online – LB

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>