Drejtoria e Bujqesise prane Bashkise Librazhd ka bërë azhonimet dhe plan rilevimet sipas tapive të aplikantëve. Personat e mëposhtëm të paraqiten tek kjo zyrë për plotësim dokumentacioni, për të dërguar dosjet në ZVRPP.


1.Emin Qosja Hotolisht 
2.Xharije Bahiti Kuturman 
3.Lutfi Çekrezi Dardhe 
4.Shefqet Balla Kostenje 
5. Muhamet Alla Kuturman 
6. Destan Alla Zgosht 
7.Daut Koxha Gizavesh 
8.Hysni Shalla Mirake 
9.Ferdinand Kurti Spathar 
10.Shefqet Kurti Spathar 
11.Skender CaniGurshpate 
12.Baki Nura Stebleve 
13.Muhamet Mali Borove 
14.Luan Musta Borove 
15.Allaman Musta Borove 
16.Adem Nogu Hotolisht 
17.Xhemal Duka Dardhe 
18.Behije Lloga Hotolisht 
19.Mereme Skeja Dorez 
20.Xhevahir Shkurti Dorez 
21.Ymer Hysa Lib.Katund 
22.Alush Hysa Lib.Katund 
23.Nazif Kasa Gurshpate 
24.Bajram Hidri Semes 
25.Ferit Cekani Vilan 
26.NadireKasa Gurshpate 
27.Qamile Kasa Gurshpate 
28.Ismet Hoxha Mirake 
29.Hysen Koçi Dardhe 
30.Bujar Gjyshka Dorez 
31.Dilo Cekani Vilan 
32.Ahmet Lleshi Marinaj 
33. Levend Lleshi Marinaj 
34.Haxhi Çuka Xhyre 
35.Nazmi Ruçi Orenje 
36.Hamza Lleshi Marinaj 
37.RamazanBogdaniLetem 
38.Rrahman Doda Lunik 
39.Nazmi Doda Lunik 
40.Musa Gjura Kuturman 
41.Ramazan MaciP.Qender 
42.Servet Bahiti Kuturman 
43.Isuf. Stermugu P.Sheh 
44.Osman Tola Mirake 
45.Sali Tola Mirake 
46.Gani Koçi Gizavesh 
47.Ferit Tamizi Stebleve 
48.Astrit Dobra Gizavesh 
49.Ramazan Alliu Dardhe 
50.Avni Brahja Dardhe 
51.Sami Mema Spathar 
52.Haki Xhoxha Neshte 
53.Sami Blloshmi Xhyre 
54.Dashamir Çepi Xhyre 
55.Saimir Xhani Gizavesh 
56.Kujtim Koçi Mirake 
57.Ramazan ÇotaHotolisht 
58.Arif Cekani P.Qender 
59.Shaban Kurti Hotolisht 
60.Jorgo Kurti Hotolisht 
61.Kujtim Karamuça Rinas 
62.Hamide Alla Zgosht 
63.Halit Buzra Gizavesh 
64.Sami Biçaku Letem 
65.Beshir Hoxha Spathar 
66.Xhimi Xhepi Xhyre 
67Xhemal. Alla Kuturman 
68.Hamit Goma Funares

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>