VENDIM

PER PERCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NE TERRITORIN E BASHKISE LIBRAZHD PER AFISHIMIN NGA ANA E SUBJEKTEVE ZGJEDHORE TE
MATERIALEVE PROPAGANDISTIKE PER FUSHATEN ZGJEDHORE TE  ZGJEDHJEVE TE DATES 14.05.2023″

Per te aksesuar vendimin e plote klikoni ne linkun e meposhtem.

vendim