Mbeshtetu ne Ligjin nr. 139/2015 DATE 17.12.2015 “Per veteqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojme se diten e  PREMTE, date 28.04.2023, ora 10:00 do te zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak per muajin Prill 2023. Mbledhja do te zhvillohet te Pallati Kultures “Sadi Halili”.