Mbështetur në Ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojmë se ditën e Mërkurë, datë 21.06.2023, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin Qershor 2023. Mbledhja do të zhvillohet te Salla e Këshillit në Bashki.

Mbledhjen mund ta ndiqni live në faqen e Facebook https://www.facebook.com/KeshilliBashkiakLibrazhd?mibextid=LQQJ4d