Mbështetur në Ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojmë se ditën e MART, date 30.05.2023, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin Maj 2023.

Mbledhjen mund ta  ndiqni live në  faqen e Këshillit Bashkiak Librazhd. https://www.facebook.com/KeshilliBashkiakLibrazhd?mibextid=LQQJ4d