Mbështetur në Ligjin  nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 53 pika 2 dhe pika 4, ju njoftojmë se ditën e PREMTE, date 12.05.2023, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak për muajin  Maj 2023. Mbledhja do të zhvillohet te Pallati Kulturës “Sadi Halili”   me  këtë rend dite: