NJOFTIM

 

NJOFTOHEN TE GJITHE QYTETARET E BASHKISE LIBRAZHD  TE PARAQESIN  PRANE SEKTORIT TE TATIM TAKSAVE  DOKUMENTACIONIN PERKATES PER LLOGARITJEN TARIFAVE DHE TAKSAVE VENDORE PER VITIN 2019 SI ME POSHTE :

  • CERTIFIKATEN E PRONESISE SE OBJEKTIT/ BANESES
  • VERTETIM PENSIONI
  • VERTETIM INVALIDITETI
  • VERTETIM QE TRAJTOHET ME  NDIHME EKONOMIKE
  • CERTIFIKATE FAMILJARE

 

 DOKUMENTACIONI TE DEPOZITOHET  BRENDA QERSHORIT 2019.

 

JU FALEMINDERIT !

  BASHKIA  LIBRAZHD