Takimi konsultativ i Këshillit Bashkiak dhe Administratës së Bashkisë Librazhd me komunitetin Rom në kuadër të përgatitjes së draft projektit te pare për secilin program buxhetor të PBA 2024-2026, dhe shërbimet e ofruara nga Bashkia.

 

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>